Βιομηχανικό Υλικό

Η εταιρεία δραστηριοποιείται εμπορικά στην προμήθεια ειδικού Βιομηχανικού και Ηλεκτρολογικού Υλικού, καθώς επίσης και στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχεδίασης, ανάπτυξης και εγκατάστασης ηλεκτρικών έργων.

To Τεχνικό Τμήμα της ΑΜΠΕΛΑΣ ΑΕΒΕ έχει τη δυνατότητα να συνθέσει, να σχεδιάσει και να προτείνει λύσεις Βιομηχανικού Υλικού, πιστοποιημένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως, καταξιωμένες στο χώρο των ηλεκτρολογικών εφαρμογών.

Ο υψηλότατος βαθμός τεχνογνωσίας των συνεργατών της εταιρείας εγγυάται το ποιοτικότερο αποτέλεσμα για τις εγκαταστάσεις σας, καθώς ανταποκρίνεται με βαθιά γνώση σε κάθε σας απαίτηση και αναγκαιότητα, σε πλήρη εναρμόνιση με τις τεχνολογικές εξελίξεις.