ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία ΑΜΠΕΛΑΣ ΑΕΒΕ αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων άρτια καταρτισμένων και εξειδικευμένων στο αντικείμενό τους, προκειμένου να καλύψει κάθε ανάγκη των πελατών της. Το προσωπικό της εταιρείας έχει καθιερωθεί για την τεχνογνωσία του στο πέρασμα των χρόνων και χαρακτηρίζεται από τη βαθιά γνώση της αγοράς και των αναγκών της. Η εξειδίκευση και η διαρκής εκπαίδευσή του πάνω σε νέες τεχνολογίες έχει ως αποτέλεσμα την παροχή καινοτόμων προτάσεων, προσανατολισμένων στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας.

Καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα λύσεων για κάθε ανάγκη ή απαίτηση που μπορεί να προκύψει σε ένα έργο, η ΑΜΠΕΛΑΣ ΑΕΒΕ:

  • Διατηρεί Τμήμα Μελετών Φωτισμού που είναι σε θέση να προτείνει, να σχεδιάσει, αλλά και να επιβλέπει εφαρμογές στα διάφορα έργα που αναλαμβάνει. Είτε πρόκειται για μία ιδιωτική κατοικία, είτε ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα.
  • Διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο και πλήρως εξοπλισμένο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης που έχει ως αντικείμενο τη βοήθεια, άλλα και την αντιμετώπιση θεμάτων όσον αφορά στα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία στην αγορά.
  • Συντηρεί μονάδα κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης, διαχείρισης ηλεκτρολογικών έργων καθώς και μελέτης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και φωτισμού.  Παράλληλα, εκτελούμε και υποστηρίζουμε ηλεκτρολογικά και βιομηχανικά έργα, τα οποία περιλαμβάνουν μονταρισμένους βιομηχανικούς πίνακες-αυτοματισμούς, καθώς και υποσταθμούς μέσης τάσης με εξειδικευμένους συνεργάτες.